Belangrijk voor CT 10-10-2020

Beste WIKF leden, ouder(s)/verzorger(s) en andere betrokkenen,

In het licht van de huidige maatregelen om de gevolgen van het corona-virus onder controle te houden, informeren we jullie graag over de gevolgen voor onze activiteiten. We willen de WIKF-trainingen graag goed en veilig blijven organiseren. Daarom doen we een beroep op jullie allemaal.

Trainingstijden

Op basis van de opgave splitsen we de trainingsgroep voor komende zaterdag in Amsterdam in twee subgroepen:

Groep A: t/m 11 jaar | 16.45-17.45 uur
Groep B: vanaf 12 jaar | 17.45-18.45 uur

Locatie:
sportcentrum Caland (Dojo) | Eliza van Calcarstraat 2 | 1068 RR | Amsterdam

Betaling

De betaling moet van te voren gebeuren bij jou clubverantwoordelijk. Zij verzamelen alles samen met jullie paspoorten en overhandigen dit in 1 keer aan de WIKF dit om ook hier zoveel mogelijk contact momenten te voorkomen.
Nieuwe leden kunnen de betaling samen met hun inschrijfformulier ook bij de clubverantwoordelijke inleveren. Zij ontvangen ook van mij de paspoorten die ze dan later aan jullie kunnen overhandigen.

Corona checklist

–          Kom echt alleen trainen als je deze checklist hebt doorlopen, waarbij je alles met ‘nee’ kunt beantwoorden:
1. Heb jij zelf klachten (verkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts of reuk-/smaakverlies)?
2. Heb jij of heeft één van je huisgenoten corona?
3. Ben je afgelopen 10 dagen dicht in de buurt geweest van iemand met corona of corona verschijnselen (zoals koorts, benauwdheid, reuk-/smaakverlies)?
4. Ben je de afgelopen 10 dagen teruggekeerd uit een door het ministerie van BuZa als oranje/rood aangeduid land?
> Is op één of meer vragen het antwoord ‘ja’, blijf dan thuis. Schakel bij twijfel met ondergetekende.

Regels brengen en halen op locatie

–              Alleen karateka’s, lesgevers en medewerkers hebben toegang hebben tot sportcentrum Caland in Amsterdam;

–          Namens Karateschool Fightin’ Nabil is een corona-coördinator aanwezig, te herkennen aan een geel hesje. Volg te allen tijde de instructies van de corona-coördinator op. Het beleid is dat ouders hun kind tot de (schuif)deur/entree mogen begeleiden en na afloop hier ook weer kunnen ophalen;

–          Karateka’s komen niet eerder dan 10 min. voor aanvang van de training aangekleed, in karatepak en met band om, naar de training. Ze nemen een (sport)tas mee met hun beschermers en een flesje drinken. Toiletten zijn beschikbaar, douchen is echter niet toegestaan. De kleedkamers blijven ook dicht, tenzij de corona coördinator toestemming verleent aan een individu, die door omstandigheden niet in karatepak op locatie kan verschijnen, om daar gebruik van te maken. Omkleden op locatie kan dus alleen bij wijze van uitzondering;

–          De corona-coördinator is voor het begin van de training in bij de ingang aanwezig en vangt daar de karateka’s op. Nadat zij hun handen hebben gedesinfecteerd, gaan ze naar de Dojo. De corona-coördinator is samen met het lesgevend kader verantwoordelijk voor het ordelijk en veilig verloop van de trainingen;

Bovenstaande betekent ook dat de kantine tot nader orde gesloten is. 

Verder volgen wij ook het mondkapjes-advies op van de overheid. We verzoeken alle karateka’s, lesgevers en medewerkers vanaf 13 jaar gebruik te maken van een mondkapje. Je komt aan met mondkapje. Tijdens het sporten kan het mondkapje af. Ga je naar de wc of naar huis, dan doe je het mondkapje weer op.

We hopen we dat we op ieders begrip en medewerking mogen rekenen in deze complexe tijden en bij vragen/onduidelijkheden horen we het graag.