WIKF Organisatie

Het bestuur van de Wado International Karate-Do Federation bestaat wereldwijd uit de volgende leden.

Board Members:jwpresentation

World Chief Instructor: Jon Wicks 8ste Dan (Engeland)

Chairman:

General Secretary: Dan Wallis 7de Dan (Canada)

Executive Assistant to the board: Eleni Labiri Suzuki

Vice Chairman: Minoru Furakawa (Japan) & Jon Wicks (England)

Deputy General Secretary: Arturo Girona 7de Dan (USA)

World Technical Committee:

Jon Wicks (England)

Wim Massee (Spain)

Tony Gonclaves (Portugal)

Ken Corrigan (Canada)

Tom Kosslow (USA)

Arturo Girona (USA)

Pedro Rodriguez (Venezuela)

Mathieu Beysen (Belgie)

 

Regional Directors

Europe, Asia, Pacific – Mathieu Beysen 8th Dan (Belgium)

North America – Brody Burns (USA)

Central and South America – Arturo Girona (USA)

 

WIKF Bestuur in Nederland

Voorzitter: Wim Stigter

Vice voorzitter: Ralf van der Eerden

Secretaris: Koob Nobbe

Penningmeester: –

Technische commissie

Technisch Directeur: Robbin Ooms 4de Dan

 

Trainers / Coaches

Kumite:

Nabil Ou-Aissa

Isra Ou-Aissa

Patrick van Daalen

Kata en Tanto Dori:

Robbin Ooms

Officials / Scheidsrechters

Renato Estrada Rosas

Yam Man Cheung

Richard Gayet

Rob Bos

 

Wedstrijd Organisatie Commissie

Wil van Daalen / Diana van Daalen

 

Juridische zaken

Yam Man Cheung

 

Medische Commissie

Dokter:                   

Fysiotherapie:         

 

ICT

Ralf van der Eerden (Webmaster)

Koob Nobbe

 

Evenementen